A képzésben részt vett és Vidékfejlesztő szociális munkás képesítést szerzett Erdélyi Ilona, az Ópályi teleház gazdaasszonya is. "Jövőépítés Ópályiban" című szakdolgozatával és annak védésével kivívta Dr Sikos T. Tamás, a Szent István Egyetem doktori iskola vezetőjének elismerését.

A képzésben részt vevő hallgatók és egyetemi oktatók megalakították a  Vidékfejlesztő Szociális Munkások  Egyesületét, melynek elnökévé Erdélyi Ilonát választották.

 

 

 

Helye: Ópályiak Baráti Körének Teleháza
Ideje: 2012. május 29. kedd 19 óra

Napirend:

 

 • A 2011 évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
  Előadó: Molnár Istvánné elnök

 • 2012. évi programterv ismertetése
  Előadó: Molnár Istvánné: elnök

 • 2012. évi pénzügyi terv ismertetése
  Erdélyi Ilona, projekt tervező

 • Beszámoló a 2011 évi közművelődési normatíva felhasználásáról
  Előadó: Csákné Mészáros  Anita, közművelődési menedzser

 • Beszámoló a folyamatban és beadás alatt lévő pályázatokról
  Előadó: Erdélyi Ilona, projekt menedzser

 • Egyebek

 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 20 órára újra összehívom.

Az Alapszabály VI. pontja szerint "a két héten belül újra összehívott közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes”.

Ópályi, 2012. május 21.

Molnár Istvánné
elnök

 

 

A Rákóczi Szabadságharc 1711. április 27-én zárult a Majtényi síkon történt fegyverletétellel. Erre emlékeztek hazai és romániai politikusok és civil szervezetek.  A Nagykároly közelében lévő Domahida melletti emlékműnél több magyar és romániai település képviseltette magát. A két szomszédos megye elnökei és országgyűlési képviselői is jelen voltak az ünnepségen. A megemlékezést immár XXIII. alkalommal az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezte Muzsnay Árpád elnök vezetésével.

 

 

 

Bővebben...

 

 

 

 

 

 

NETaccess   „Határokon átnyúló ingyenes közösségi Internet  hozzáférés biztosítása”

A pályázatot az Európai Unió támogatja a „Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében.

A projekt teljes költségvetése: 131 983 €, melyből az Európai Unió finanszírozása 107 666,38 €. A fennmaradó részt a tagországok társfinanszírozása, valamint a kedvezményezettek önereje biztosítja.
A pályázat célja: határon átnyúló kommunikáció javítása közösségi hozzáférési pontok létrehozásával és fejlesztésével

Bővebben...